Abi
Ostu-müügileping
arvutitehnika
Lepingu number:
11
Partneripoolne lepingu number:
2008-1/07
Lepingu saabumise kuupäev:
19.03.2008
Lepingu sõlmimise kuupäev:
24.03.2008
Lepingu kontakt:
IT-Grupp AS
Lepingu pealkiri:
Ostu-müügileping
Lepingu lühikirjeldus:
arvutitehnika
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud