Abi
Ostu-müügileping
arvutitehnika
Lepingu number:
13
Partneripoolne lepingu number:
08-43
Lepingu saabumise kuupäev:
30.10.2008
Lepingu sõlmimise kuupäev:
31.10.2008
Lepingu kontakt:
ARGO Electronics AS
Lepingu pealkiri:
Ostu-müügileping
Lepingu lühikirjeldus:
arvutitehnika
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud