Abi
Leping
Elanike arvestuse tarkvara ja andmebaaside hooldus
Lepingu number:
7
Partneripoolne lepingu number:
59-99
Lepingu saabumise kuupäev:
26.02.1999
Lepingu sõlmimise kuupäev:
23.03.1999
Lepingu kontakt:
OÜ Tarkvarabüroo Sirvi
Lepingu pealkiri:
Leping
Lepingu lühikirjeldus:
Elanike arvestuse tarkvara ja andmebaaside hooldus
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud