Abi
Leping
kohapeal teenindamine
Lepingu number:
10
Partneripoolne lepingu number:
15
Lepingu saabumise kuupäev:
05.07.1999
Lepingu sõlmimise kuupäev:
14.10.1999
Lepingu kontakt:
American Data Systems. Baltic Division
Lepingu pealkiri:
Leping
Lepingu lühikirjeldus:
kohapeal teenindamine
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud