Abi
Ajatempli teenuse vahendamise teenuse koostöökokkulepe
Lepingu number:
23
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
30.10.2019
Lepingu sõlmimise kuupäev:
30.10.2019
Lepingu kontakt:
Riigi Infosüsteemi Amet
Lepingu pealkiri:
Ajatempli teenuse vahendamise teenuse koostöökokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud