Abi
Vara tasuta võõrandamine
makett
Lepingu number:
5
Partneripoolne lepingu number:
2
Lepingu saabumise kuupäev:
10.02.2020
Lepingu sõlmimise kuupäev:
07.02.2020
Lepingu kontakt:
SA Narva Muuseum
Lepingu pealkiri:
Vara tasuta võõrandamine
Lepingu lühikirjeldus:
makett
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud