Abi
Riigieelarveline toetus- eesti keele õpe
Lepingu number:
44
Partneripoolne lepingu number:
5.1-1.1/20/4543
Lepingu saabumise kuupäev:
26.11.2020
Lepingu sõlmimise kuupäev:
29.10.2020
Lepingu kontakt:
Haridus-ja Teadusministeerium
Lepingu pealkiri:
Riigieelarveline toetus- eesti keele õpe
Lepingu lühikirjeldus:
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
1.14-3052 (1).asice 178 kB 08.02.2021 (Kairi Johannes) (21)