Abi
Toetuse kasutamise leping
Lepingu number:
45
Partneripoolne lepingu number:
3.3-1/29616-1
Lepingu saabumise kuupäev:
27.11.2020
Lepingu sõlmimise kuupäev:
27.11.2020
Lepingu kontakt:
Sotsiaalkindlustusamet
Lepingu pealkiri:
Toetuse kasutamise leping
Lepingu lühikirjeldus:
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud