Abi
Kinnistute tasuta võõrandamine
Puškini 31
Lepingu number:
47
Partneripoolne lepingu number:
2756
Lepingu saabumise kuupäev:
17.12.2020
Lepingu sõlmimise kuupäev:
14.12.2020
Lepingu kontakt:
Haridus-ja Teadusministeerium
Lepingu pealkiri:
Kinnistute tasuta võõrandamine
Lepingu lühikirjeldus:
Puškini 31
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
notar BT 141220 134105.asice 115 kB 08.02.2021 (Kairi Johannes) (21)