Abi
Lepingu muutmise leping, asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus
Lepingu number:
48
Partneripoolne lepingu number:
2762
Lepingu saabumise kuupäev:
17.12.2020
Lepingu sõlmimise kuupäev:
15.12.2020
Lepingu kontakt:
Ovelan Invest OÜ
Lepingu pealkiri:
Lepingu muutmise leping, asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus
Lepingu lühikirjeldus:
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud