Abi

Istungisüsteemi abileht

  Abilehtede sisukord
Vaata ka:
Istungi eelnõude loetelu
Eelnõuga tutvumine
Kooskõlastajate nimekirja loomine
 
 
 
 

Eelnõule kooskõlastuse andmineKooskõlastuse andmine eelnõule on lihtsaks võimaluseks läbi viia istungieelne eelhääletus. Selle tulemus on lihtsalt informatiivne ja ei seondu kuidagi eelnõupunkti hilisema seadusandliku või tehnilise töötlusega. Kooskõlastuse juures ühe-või teistsuguse otsuse seletamiseks on ette nähtud kommenteerimisvõimalus lehe lõpus. Kooskõlastust saavad anda vaid kasutajad, kes on listaud päevakorrapunkti kooskõlastajate nimekirja (vt. punkti redigeerimise/muutmise lehte).
Kooskõlastuse tüüpe saab defineerida seadete lehel.

Eelnõud saab istungiks valmisolevaks ja lõpetatuks märkida kogu istugile ühiselt määratud kinnitaja(d) (vt. istungi seadete leht).

Eelnõule kooskõlastajate lisamineKooskõlastajate listi valitakse kasutajad, kellelt oodatakse päevakorrapunktile kooskõlastuse andmist. Juhul kui kasutaja on kantud punkti kooskõlastajate nimekirja, siis kuvatakse talle päevakorrapunktide nimekirja avamisel sellekohane informatiivne märge ja päevakorrapunkti avamisel vastav kooskõlastuse valikulahter. Juhul kui on vaja lisada rohkem kui kolm kooskõlastajat, tuleb punkti sisestusvorm vahepeal salvestada. Lehe uuestilaadimisel kuvatakse taas kolm uut kooskõlastajate lisamise lahtrit. Grupi valimisel lisatakse kooskõlastajateks kõik grupi liikmed ja kuvatakse peale salvestamist eraldi kirjetena.
 
 
 
  Abilehtede sisukord