Abi

Istungisüsteemi abileht

  Abilehtede sisukord
Vaata ka:
Istungi eelnõude loetelu
Eelnõuga tutvumine
Eelnõu lisamine
Eelnõu muutmine
Eelnõude järjestuse seadmine
Eelnõu tulemuste kirjeldamine ja eksport
Kooskõlastajate nimekirja loomine
Kooskõlastuse andmine
 
 
 
 

Istungile lisatud eelnõude nimekiri

Istungi eelnõude nimekirjas kuvatakse kokkuvõtlik ülevaade istungile lisatud materjalidest.
Lehe alguses on lingid uue eelnõu sisestamiseks ja nende arutelujärjekorra määramiseks. Need kuvatakse sõltuvalt kasutaja õigustele ja istungi üldisele staatusele. Näiteks kui istung tervikuna on istungiks kinnitatud, siis uut punkti enam sinna sisestada ei saa.Iga üksiku eelnõu järgi kuvatakse selle statistika, staatus ja lingid mitmesuguste toimingute sooritamiseks. Juhul kui kasutajalt oodatakse vastava punkti kooskõlastamist, siis kuvatakse vastavasisuline märge.

Eelnõu avamiseks tuleb klõpsata kas punkti pealkirjal või paremal pool olevale lingile "Ava päevakorrapunkt".
Juhul kui kasutajal on olemas vastavad õigused, siis kuvatakse eelnõu järgi ka lingid punkti muutmiseks, tulemuste sisestamiseks, dokumentide haldamiseks ja ekspordiks õigusaktide andmebaasi.
 
 
 
  Abilehtede sisukord