Abi

Istungisüsteemi abileht

  Abilehtede sisukord
Vaata ka:
Istungi eelnõude loetelu
Eelnõuga tutvumine
Eelnõu lisamine
Eelnõu muutmine
Eelnõu kustutamine
 
 
 
 

Istungi eelnõude järjekorra seadmine

Istungi punktide järjestust seatakse eraldi lehel, kus on tabelina välja toodud kõik arutlusele minevad eelnõupunktid. Igal real on kolm funktsionaalset elementi - "raadionupp", "linnukese nupp" ja pildina toodud nupp "Tõsta märgitud päevakorrapunktid siia..." ().

Linnukene rea ees märgib rea ümbertõstmiseks valmisolevaks (aktiivseks). Kui nüüd vajutada väljavalitud, sobivas kohas nupule "paiguta punktid siia...", siis tõstetakse märgitud punktid sinna vahele.
Ümmargune "raadionupp" on abistava iseloomuga, aidates märkida järjestikust punktide gruppi.
Peale punktide ümbertõstmist tuleb muudatused salvestada. Lisaks järjekorra muutmisele salvestatakse ka võimalikud muudatused eelnõupunktide pealkirjades.


 
 
 
  Abilehtede sisukord