Abi

Istungisüsteemi abileht

  Abilehtede sisukord
Vaata ka:
Istungi eelnõude loetelu
Eelnõu lisamine
Eelnõu muutmine
Eelnõu kustutamine
Eelnõude järjestuse seadmine
Eelnõu tulemuste kirjeldamine ja eksport
Dokumentide lisamine eelnõule
Kooskõlastajate nimekirja loomine
Kooskõlastuse andmine
Eelnõu õiguste seadmine
 
 
 
 

Eelnõuga tutvumine

Päevakorrapunktiga tutvumise lehel on detailne ülevaade kõigest ühe eelnõuga seotud materjalidest. Samuti on see ainukene koht, kus volitatud kasutaja saab anda eelnõule kooskõlastust ning kinnitada punkti istungiks valmisolekut ja töötlemise lõppu.

Lehe ülemises servas on nooled   eelmise ja järgmise punkti valimiseks.

Lehe alguses kuvatakse lühike seletus eelnõu eelinformatsiooniks ja tulemuste kirjeldus (istungi protokoll). Juhul kui punktile on juurde märgitud esitaja ja kaasesitajad, siis kuvatakse ka need koos lühiseletusega.
Eelnõu kirjeldusele järgneb dokumentide loend. Dokumente on kahte liiki - eelinformatsiooni dokumendid ja tulemusinfo dokumendid.

Neist esimesed on mõeldud täiendava taustainformatsiooni andmiseks enne istungit ja istungi ajal. Tulemusinfo dokumendid kajastavad istungil vastuvõetud otsuseid ja kopeeritakse eelnõu eksportimisel õigusaktile kaasa.

Üldjuhul on kinnitatud punkti dokumendid kõigile loetavad. Juhul kui eelnõule lisatakse mitteavaliku infoga dokumente, on võimalik nende kasutamist piirata eelnõu seadete lehel (vt. alamsektsiooni "Õigused päevakorrapunkti dokumentidele"). Õiguseid saab seada vaid kõigile dokumentidele korraga.

Juhul kui kasutaja on märgitud eelnõu kooskõlastajaks, siis kuvatakse talle valikuväli kooskõlastuse andmiseks. Kooskõlastuse tüüpe saab seadete lehel defineerida. Kooskõlastus on lihtsalt informatiivne andmevaäli - selle staatusest ei sõltu eelnõu lõpliku kinnitamise võimalikkus.

Eelnõud saab istungiks valmisolevaks ja lõpetatuks märkida kogu istugile ühiselt määratud kinnitaja(d) (vt. istungi seadete leht).

Punktile kommentaare saavad vaikimisi lisada vaid registreeritud kasutajad. Kui kommenteerimisõigust on vaja laiendada või piirata, siis seda saab teha päevakorrapunkti muutmise lehelt (õigused on seatavad igale punktile eraldi).
Kommentaare kustutada saavad vaid kasutajad, kellel on õigus punkti sisu muuta.
 
 
 
  Abilehtede sisukord