Abi

Istungisüsteemi abileht

  Abilehtede sisukord
Vaata ka:
Kasutajate nimekiri
Kasutajagruppide haldus
Kasutajagrupi seaded

 
 
 
  Süsteemi kasutajate vaatamiseks ja redigeerimiseks tuleb avada seadete leht ja klõpsida lingile "Kasutajate haldamine". Avanenud aknas kuvatakse kasutajateloend tähestiku järjekorras. Vastavalt vaataja õigustele kuvatakse loendis olevad nimed linkidena kasutaja andmete lähemaks vaatamiseks või redigeerimiseks.
Kui lehe vaatajal on süsteemis administraatori õigused, siis kuvatakse lehe ülaserva link uue kasutaja lisamiseks. Kustutada saab kasutajaid vaid iga üksiku kasutaja redigeerimise lehel.

Kasutajate nimekiri

Kasutaja andmete seadmine

Kõikide kasutajate andmeid saavad täielikult seada vaid süsteemi administraatorid. Kuid igal kasutajal on piiratud õigus enda andmete seadmiseks - muuta on võimalik kasutajanime (mitte sisselogimistunnust), salasõna ja kontaktandmeid.
Uue kasutaja sisestamisel on kohustuslik sisestada kasutaja täisnimi, kasutajatunnus ja salasõna. Kasutaja kohta sisestatud kontaktandmed on nähtavad vaid süsteemi sisseloginud kasutajatele (s.t. anonüümsetele kasutajatele ei kuvata).
Kasutajaid on võimalik lisada kasutajagruppidesse, viimaste abil on võimalik lihtsamalt jagada õigusi ja määrata näiteks tüüpilisi kooskõlastajate loetelusid.
 
 
 
  Abilehtede sisukord