Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 16.11.2005 1189-k Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Ptšela, Õietolmu tn 6
152. 16.11.2005 1190-k Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 155
153. 16.11.2005 1191-k Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 153
154. 16.11.2005 1192-k Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1002-k muutmine
155. 16.11.2005 1193-k Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1001-k muutmine
156. 16.11.2005 1194-k Kirjaliku nõusoleku andmine
157. 16.11.2005 1195-k Projekteerimistingimused
158. 16.11.2005 1196-k Projekteerimistingimused
159. 16.11.2005 1198-k Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 45
160. 16.11.2005 1199-k Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 55d
161. 16.11.2005 1205-k Korralduse nr. 324-k täitmisest
162. 16.11.2005 1208-k Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
163. 16.11.2005 1209-k Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
164. 16.11.2005 1210-k Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
165. 16.11.2005 1211-k Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
166. 16.11.2005 1214-k Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
167. 16.11.2005 1213-k Reservfondist vahendite eraldamine - uus variant 15.11.2005.a.
168. 16.11.2005 1200-k Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 55f
169. 16.11.2005 1212-k Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
170. 18.11.2005 1148-k Tubakatoodete jaemüük
171. 29.11.2005 1216-k Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1006-k muutmine
172. 30.11.2005 1301-k Projekti “Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt” läbiviimiseks töörühma moodustamine
173. 30.11.2005 1241-k Sotsiaaleluruumide üürile andmine
174. 05.12.2005 1303-k Projekti “Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt” elluviimiseks volituse andmine
175. 05.12.2005 1304-k Ilutulestike korraldamine RUF EESTI AS poolt
176. 06.12.2005 1305-k Ehitise ülevaatuse komisjoni moodustamine
177. 07.12.2005 1306-k Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu tn 36A kinnistut koormava hoonestusõiguse isikliku
178. 07.12.2005 1307-k Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu tn 36B kinnistut koormava hoonestusõiguse isikulik
179. 07.12.2005 1308-k Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Kangelaste tn 37B kinnistut koormava hoonestusõiguse is
180. 09.12.2005 1311-k Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine