Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 09.12.2005 1309-k Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
182. 12.12.2005 1312-k Ehituslubade andmine
183. 12.12.2005 1313-k Linnavara tasuta kasutusse andmine
184. 14.12.2005 1324-k Töövõtulepingute kehtivuse pikendamine
185. 14.12.2005 1323-k LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna,Narva Paemurru Spordikooli,Kultuurimaja Rugodiv bilanssi
186. 14.12.2005 1325-k Alkohoolsete jookide jaemüük
187. 14.12.2005 1326-k Tubakatoodete jaemüük
188. 14.12.2005 1327-k Väärismetalltoodete valmistamine
189. 14.12.2005 1328-k Konkursi "Narva ettevõtja 2005" võitjate autasustamine
190. 14.12.2005 1329-k Projekti „Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamine“ omafinantseeringu tagamine ja volit
191. 14.12.2005 1330-k Soodustuse andmine OÜ M-NAR-i reklaami paigaldamisekd
192. 14.12.2005 1331-k Narva Linnavalitsuse 30.11.2005 korralduse nr 1301-k muutmine
193. 14.12.2005 1332-k Ehituslubade andmine
194. 14.12.2005 1333-k Ehitise kasutusloa andmine
195. 14.12.2005 1334-k Narva Linnavalitsuse 27.06.2005 a. korralduse nr.610-k muutmine
196. 14.12.2005 1335-k Teenindusmaa määramine Narvas, Hariduse tn 15
197. 14.12.2005 1336-k Teenindusmaa määramine Narvas, Lavretsovi tn 7a
198. 14.12.2005 1337-k Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
199. 14.12.2005 1338-k Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse maa piiride ja pindala kinnitamine
200. 14.12.2005 1339-k Projekteerimistingimused
201. 14.12.2005 1340-k Projekteerimistingimused
202. 14.12.2005 1341-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia üldmaa
203. 14.12.2005 1342-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 180
204. 14.12.2005 1343-k Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 11a
205. 14.12.2005 1344-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Tõru tn 313
206. 14.12.2005 1345-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Gvozdika, Saialille tn 42
207. 14.12.2005 1346-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Laeva tn 221
208. 14.12.2005 1347-k Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
209. 14.12.2005 1348-k Narva Linnavalitsuse 21.02.2000 korralduse 479-k muutmine
210. 14.12.2005 1349-k Aadressi omistamine Lavretsovi tänav 7a