Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 14.12.2005 1350-k Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
212. 14.12.2005 1351-k Reservfondist vahendite eraldamine
213. 14.12.2005 1353-k AS Narva Elamuvaldus aktsiakapitali vähendamine ja põhikirja muutmine
214. 19.12.2005 1355-k Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
215. 23.12.2005 1356-k Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
216. 23.12.2005 1357-k Volituse andmine
217. 27.12.2005 1358-k Reservfondist vahendite tagastamine ja eraldamine
218. 27.12.2005 1359-k Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
219. 27.12.2005 1360-k Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
220. 29.12.2005 1361-k Volitamine
221. 29.12.2005 1362-k Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale
222. 29.12.2005 1363-k Alkohoolsete jookide jaemüük
223. 29.12.2005 1364-k Tubakatoodete jaemüük
224. 29.12.2005 1365-k Leder Tsentr OÜ (reg.nr15008326) ettevõtteregistrist kustutamine
225. 29.12.2005 1366-k Ehituslubade andmine
226. 29.12.2005 1367-k Ehitise kasutusloa andmine
227. 29.12.2005 1368-k Kirjaliku nõusoleku andmine
228. 29.12.2005 1369-k Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puškini tn 22
229. 29.12.2005 1370-k Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas
230. 29.12.2005 1371-k Õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimise menetluse alustamine
231. 29.12.2005 1372-k Aadressi omistamine Värske tänav 2a
232. 29.12.2005 1373-k Aadressi omistamine Tehase tn 7a
233. 29.12.2005 1374-k Aadressi täpsustamine Suvila tänav 255
234. 29.12.2005 1375-k Projekteerimistingimused
235. 29.12.2005 1376-k Projekteerimistingimused
236. 29.12.2005 1377-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 119
237. 29.12.2005 1378-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Merevaigu tn 277a
238. 29.12.2005 1379-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Elektron Elektri tn 33
239. 29.12.2005 1380-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Kiire Laine, Krookuse tn 50
240. 29.12.2005 1381-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metsaonnid, Vesiroosi tn 18