Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 21323)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
21301. 31.03.2021 243-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
21302. 31.03.2021 244-k 2021 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
21303. 31.03.2021 220-k 2021 Ehitusloa andmine (Hariduse tn 30)
21304. 31.03.2021 231-k 2021 Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 21-77 Narvas üürile andmine
21305. 31.03.2021 230-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Pähklimäe tänav 11-67 Narvas üürile andmine
21306. 31.03.2021 229-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tänav 6-60 Narvas üürile andmine
21307. 31.03.2021 214-k 2021 Kalamarja tn 35a maaüksuse erastamine
21308. 31.03.2021 216-k 2021 Kalamarja tn 39a maaüksuse erastamine
21309. 31.03.2021 217-k 2021 Kalamarja tn 45a maaüksuse erastamine
21310. 31.03.2021 218-k 2021 Kalamarja tn 47a maaüksuse erastamine
21311. 31.03.2021 219-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kiriku tn 9 krundil asuva Narva Aleksandri kiriku hoone laiendamine ning Igor Grafovi tänav T2 kinnistule kõnnitee ja jalgrattaparkla rajamine)
21312. 31.03.2021 221-k 2021 Ehitusloa andmine (Kaluri tn 1)
21313. 31.03.2021 222-k 2021 Ehitusloa andmine (Lõuna tn 16)
21314. 31.03.2021 223-k 2021 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Jõe tänav L1 ja Aleksander Puškini tänav T1 asuvate maa-ala osade üürile andmiseks välikohviku korraldamise eesmärgil
21315. 31.03.2021 224-k 2021 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tn 3-9)
21316. 31.03.2021 225-k 2021 Munitsipaalkorteri Vaivara tn 3-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine, SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine ning eluruumi üürilepingu sõlmimine
21317. 31.03.2021 226-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Aleksander Puškini tänav 23-23 Narvas üürile andmine
21318. 31.03.2021 227-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Aleksander Puškini tänav 23-54 Narvas üürile andmine
21319. 31.03.2021 228-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Kalda tänav 6-26 Narvas üürile andmine
21320. 31.03.2021 213-k 2021 Kalamarja tn 33a maaüksuse erastamine
21321. 06.04.2021 245-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 22)
21322. 06.04.2021 246-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
21323. 08.04.2021 247-k 2021 Volitamine (O. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
21324. 14.04.2021 268-k 2021 Narva Linnavalitsuse 06.01.2021.a korralduse nr 5-k „Hoolduse seadmine (hooldatav L.T.)“ kehtetuks tunnistamine
21325. 14.04.2021 267-k 2021 Narva Linnavalitsuse 27.12.2017.a korralduse nr 1300-k „Hoolduse seadmine (hooldatav O.R.)“ kehtetuks tunnistamine
21326. 14.04.2021 269-k 2021 Hoolduse seadmine E.G.
21327. 14.04.2021 270-k 2021 Hoolduse seadmine L.P.
21328. 14.04.2021 271-k 2021 Hoolduse seadmine Z.M.
21329. 14.04.2021 272-k 2021 Hoolduse seadmine L.P.
21330. 14.04.2021 273-k 2021 Hoolduse seadmine E.S.