Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
22501. 25.05.2022 382-k 2022 Volitamine (M. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
22502. 25.05.2022 383-k 2022 Hoolduse seadmine V.P.
22503. 25.05.2022 384-k 2022 Hoolduse seadmine I.G.
22504. 25.05.2022 385-k 2022 Hoolduse seadmine N.K.
22505. 25.05.2022 386-k 2022 Hoolduse seadmine N.A.
22506. 25.05.2022 387-k 2022 Hoolduse seadmine A.F.
22507. 25.05.2022 388-k 2022 Hoolduse seadmine N.G.
22508. 25.05.2022 389-k 2022 Hoolduse seadmine L.G.
22509. 25.05.2022 390-k 2022 Hoolduse seadmine N.K.
22510. 25.05.2022 391-k 2022 Aiandusühistu RADOST üldmaa ostueesõigusega erastamine (Rõõmu-Unistuse kraav V1)
22511. 25.05.2022 392-k 2022 Kaalika tn 12a maaüksusele sihtotstarbe määramine
22512. 25.05.2022 393-k 2022 Antenni tn 21, Antenni tn 22 riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
22513. 25.05.2022 394-k 2022 Suur tn 12 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
22514. 25.05.2022 395-k 2022 A-A. Tiimanni tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
22515. 25.05.2022 396-k 2022 Omandatud korteriomandi bilanssi võtmine (Narva linn, A. Daumani tn 18-77)
22516. 25.05.2022 397-k 2022 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A.Daumani tn 18-77 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine
22517. 25.05.2022 398-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
22518. 25.05.2022 399-k 2022 Munitsipaalkorteri Albert-August Tiimanni tn 2-108 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
22519. 25.05.2022 400-k 2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
22520. 25.05.2022 401-k 2022 Avaliku ürituse „Vägilase jooks Narva 2022“ loa taotluse rahuldamine
22521. 25.05.2022 402-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Päevad“ loa taotluse rahuldamine
22522. 25.05.2022 403-k 2022 Avaliku ürituse „Eesti Saunakultuuri Päevad“ loa taotluse rahuldamine
22523. 25.05.2022 404-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Maitsed“ loa taotluse rahuldamine
22524. 25.05.2022 405-k 2022 Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 3 // 3a)
22525. 31.05.2022 406-k 2022 Volitamine (V. J. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
22526. 31.05.2022 407-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. U.)
22527. 31.05.2022 408-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
22528. 08.06.2022 409-k 2022 Ajutise komisjoni moodustamine
22529. 08.06.2022 410-k 2022 Narva Linnavalitsuse 25.05.2022 korralduse nr 379-k „Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine“ muutmine
22530. 08.06.2022 413-k 2022 Volitamine (R. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)