Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
22531. 08.06.2022 415-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L. S.)
22532. 08.06.2022 419-k 2022 Munitsipaalkorteri aadressil Võidu pr 8-59 Narvas üürile andmine
22533. 08.06.2022 421-k 2022 Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 8 - 17 Narvas otsustuskorras võõrandamine
22534. 08.06.2022 422-k 2022 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 6 - 156 Narvas otsustuskorras võõrandamine
22535. 08.06.2022 423-k 2022 Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Eesti Vabariigile kuuluv kinnistu)
22536. 08.06.2022 425-k 2022 Narva linna omandis oleva kinnisasja Juhkentali tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
22537. 08.06.2022 426-k 2022 Narvas A.-A. Tiimanni tn 10b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Partisani tn 7 korteriühistu, Narva linn, Partisani tn 9 korteriühistu, Narva linn, A.-A. Tiimanni tn 10 korteriühistu Narva linn, M
22538. 08.06.2022 424-k 2022 Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistule asukohaga Kangelaste prospekt L3, Narva (katastritunnus 51102:006:0062)
22539. 08.06.2022 427-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Energiajooks“ loa taotluse rahuldamine
22540. 08.06.2022 428-k 2022 Mätta tn 9 ja Mätta tn 9a katastriüksuste liitmine
22541. 08.06.2022 429-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1, Sõpruse tn L1, Sõpruse tn L2, Sõpruse kraavi, Masti krundile elektripaigaldise rajamine)
22542. 08.06.2022 434-k 2022 Laenulepingu sõlmimise korraldamine
22543. 08.06.2022 435-k 2022 Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
22544. 08.06.2022 436-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
22545. 08.06.2022 437-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
22546. 08.06.2022 430-k 2022 P. Kerese tn 4 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
22547. 08.06.2022 431-k 2022 P. Kerese tn 19 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
22548. 08.06.2022 432-k 2022 P. Kerese tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
22549. 08.06.2022 433-k 2022 Kreenholmi tn 15 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
22550. 08.06.2022 438-k 2022 Avaliku konkursi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine
22551. 15.06.2022 439-k 2022 Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)
22552. 15.06.2022 440-k 2022 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 35a, Kadastiku tn 35b, Kadastiku tn 33b)
22553. 15.06.2022 441-k 2022 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
22554. 22.06.2022 442-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. G.)
22555. 22.06.2022 443-k 2022 Hoolduse seadmine J.L.
22556. 22.06.2022 444-k 2022 Hoolduse seadmine N.B.
22557. 22.06.2022 445-k 2022 Hoolduse seadmine L.V.
22558. 22.06.2022 446-k 2022 Hoolduse seadmine B.S.
22559. 22.06.2022 447-k 2022 Hoolduse seadmine S.K.
22560. 22.06.2022 448-k 2022 Tuleviku tn 8 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks