Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
22561. 22.06.2022 449-k 2022 Vaie 09.05.2022. a ettekirjutus-hoiatuse nr. 1-13.2/1087 sunniraha kohaldamise osas tühistamise ning ettekirjutuse nr.1-13.2/3785 uue ehitusseadustiku kohase täitmise tähtaja määramise nõudes läbivaatamine
22562. 22.06.2022 450-k 2022 Narva Catering OÜ kaebuse lahendamine ja avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmine
22563. 22.06.2022 451-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
22564. 22.06.2022 453-k 2022 Avaliku ürituse „Jaanipidu“ loa taotluse rahuldamine
22565. 22.06.2022 452-k 2022 Linnavara üürilepingu sõlmimine (garaažiboks nr 11 asukohaga P. Kerese tn 28, Narva)
22566. 22.06.2022 454-k 2022 Avaliku ürituse „Tactical Foodpack Expedition Estonia seiklusretk“ loa taotluse rahuldamine
22567. 22.06.2022 455-k 2022 Avaliku ürituse „M. Chagali mälestusüritus“ loa taotluse rahuldamine
22568. 22.06.2022 456-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Jõe päev“ loa taotluse rahuldamine
22569. 22.06.2022 457-k 2022 Narva Linnavalitsuse 16.03.2022.a korralduse nr 231-k „Narva linna 2022.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
22570. 22.06.2022 458-k 2022 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
22571. 22.06.2022 459-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Rahu tänava detailplaneeringu alusel)
22572. 06.07.2022 460-k 2022 Narva Paju Kooli direktori ametisse kinnitamine
22573. 06.07.2022 461-k 2022 Hoolduse seadmine J.V.
22574. 06.07.2022 462-k 2022 Hoolduse seadmine A.K.
22575. 06.07.2022 463-k 2022 Hoolduse seadmine Z.T.
22576. 06.07.2022 464-k 2022 Hoolduse seadmine G.K.
22577. 06.07.2022 465-k 2022 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine
22578. 06.07.2022 466-k 2022 Mulla tn 44 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
22579. 06.07.2022 467-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Herilase tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
22580. 06.07.2022 468-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
22581. 06.07.2022 469-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
22582. 06.07.2022 470-k 2022 Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Raudtee tänav 5 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (SA Narva Kant)
22583. 06.07.2022 471-k 2022 Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine ning ühtse kuutasu kehtestamine selle ruumi kasutamise eest (Mittetulundusühing Pale Alison)
22584. 06.07.2022 472-k 2022 Maa-alade kasutamine suvelaada korraldamiseks (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
22585. 06.07.2022 473-k 2022 Avaliku ürituse „NARVA TÄNAVAMÜÜK“ loa taotluse rahuldamine
22586. 06.07.2022 474-k 2022 Avaliku ürituse „Suvelaat“ loa taotluse rahuldamine
22587. 06.07.2022 476-k 2022 Kasutusloa andmine (A. Daumani tn 30)
22588. 06.07.2022 477-k 2022 Narvas Tuleviku tn 10a asuva maa-ala osade tasuta kasutusse andmine (eraisik J. R.)
22589. 06.07.2022 478-k 2022 Avaliku ürituse „Infotelk Ukraina põgenikele ja suveüritus vabatahtlikele“ loa taotluse rahuldamine
22590. 06.07.2022 479-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine