Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 11.01.2006 44-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 2h
302. 11.01.2006 45-k 2006 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 2k
303. 11.01.2006 46-k 2006 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Võidu tn 19
304. 11.01.2006 47-k 2006 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Suur-Aguli tn 6
305. 11.01.2006 48-k 2006 Narva Linnavalitsuse 30.10.2002.a korralduse 999-k muutmine
306. 11.01.2006 49-k 2006 Narva Linnavalitsuse 03.11.2004.a korralduse 1098-k muutmine
307. 11.01.2006 50-k 2006 Narva Linnavalitsuse 14.01.1999.a korralduse 101-k muutmine
308. 11.01.2006 51-k 2006 Õigusvastselt võõrandatud vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine
309. 11.01.2006 52-k 2006 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine.
310. 11.01.2006 53-k 2006 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
311. 11.01.2006 54-k 2006 Projekteerimistingimused
312. 11.01.2006 55-k 2006 Projekteerimistingimused
313. 11.01.2006 56-k 2006 Projekteerimistingimused
314. 11.01.2006 57-k 2006 Projekteerimistingimused
315. 11.01.2006 59-k Projekteerimistingimused
316. 11.01.2006 60-k 2006 Korteriomandi seadmine elamus aadressil Karja tn 5, Narva
317. 11.01.2006 61-k 2006 Narvas Puškini tn 33 hoone kuutasu kehtestamine
318. 11.01.2006 62-k 2006 Üüritasu alandamine
319. 11.01.2006 63-k 2006 Linnavara tasuta kasutusse andmine
320. 11.01.2006 64-k 2006 Investeerimiskohustuste tähtaja pikendamine 09.11.2004.a ehitise müügilepingu järgi
321. 11.01.2006 65-k 2006 Ehituse lõpetamise tähtaja pikendamine 30.06.2003 hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi
322. 11.01.2006 66-k 2006 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
323. 11.01.2006 67-k 2006 Lootusetute nõuete mahakandmine
324. 11.01.2006 68-k 2006 Linnavara mahakandmine
325. 11.01.2006 69-k 2006 Kinnistusraamatusse tagasiostuõiguse eelmärke kandmine ja investeerimiskohustuse täitmise tähtaja pi
326. 11.01.2006 70-k 2006 Laeva "Fortuuna" munitsipaalomandisse võtmine.
327. 13.01.2006 72-k 2006 Riigihanke "Narva Jäätmekäitluskeskuse ehitus” eduka pakkumise vastuvõtmine
328. 25.01.2006 73-k 2006 Sotsiaaleluruumide üürile andmine
329. 25.01.2006 74-k 2006 Linnavara kasutusse andmine
330. 25.01.2006 75-k 2006 Volitamine