Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 07.09.2005 895-k Ehituslubade andmine
32. 07.09.2005 896-k Ehitise kasutusloa andmine
33. 07.09.2005 897-k Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine
34. 07.09.2005 898-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Svetofor, Piiri tn 172
35. 07.09.2005 899-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Družbaplus, Mooni tn 47
36. 07.09.2005 900-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Jugla-1, Sibula tn 18
37. 07.09.2005 901-k Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Palavuse tn 50
38. 07.09.2005 902-k Korralduse nr. 766-k 10.08.2005 muutmine
39. 07.09.2005 903-k Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas
40. 07.09.2005 904-k Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 7
41. 07.09.2005 905-k Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Pähklimäe tn 1
42. 07.09.2005 906-k Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kraavi tn 6
43. 07.09.2005 907-k Narva Linnavalitsuse 02.04.2003.a korralduse 231-k punktide 1.1, 4, ja 5 muutmine
44. 07.09.2005 908-k Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
45. 07.09.2005 909-k Maa riigi omandisse jätmine hoonestuse seadmise eesmärgil Narva linnas
46. 07.09.2005 910-k Maa müügihinna vähendamine
47. 07.09.2005 911-k Maa müügihinna vähendamine
48. 07.09.2005 912-k Maa müügihinna vähendamine
49. 07.09.2005 913-k Maa müügihinna vähendamine
50. 07.09.2005 914-k projekteerimistingimuste määramine
51. 07.09.2005 915-k Projekteerimistingimused
52. 07.09.2005 916-k Projekteerimistingimused
53. 07.09.2005 917-k Alkohoolsete jookide jaemüük
54. 07.09.2005 918-k Tubakatoodete jaemüük
55. 07.09.2005 919-k Kauplemisaja muutmine
56. 07.09.2005 882-k Linnavara kasutusse andmine
57. 09.10.2005 1310-k Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
58. 31.10.2005 1093-k Kasutusloa andmine
59. 31.10.2005 1094-k Linnavalitsuse istungist 2.10.05
60. 03.11.2005 1095-k Narva Linnavalitsuse 19.10.2005.a. korralduse 1054-k muutmine