Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 25.01.2006 76-k 2006 Hoolduse seadmine
332. 25.01.2006 77-k 2006 Hoolduse seadmine
333. 25.01.2006 79-k 2006 Volitamine
334. 25.01.2006 78-k 2006 Nõusoleku andmine
335. 25.01.2006 80-k 2006 Lastetoetuse maksmise lõpetamine
336. 25.01.2006 81-k 2006 Nõusoleku andmine
337. 25.01.2006 82-k 2006 Lastetoetuse maksmise lõpetamine
338. 25.01.2006 84-k 2006 Vara üleandmine
339. 25.01.2006 85-k 2006 Alkohoolsete jookide jaemüük
340. 25.01.2006 86-k 2006 Tubakatoodete jaemüük
341. 25.01.2006 87-k 2006 Ajutise komisjoni moodustamine Narva elamumajanduse küsimustes
342. 25.01.2006 88-k 2006 Vara bilanssi võtmine (kinnistu Kraavi 5, Narvas)
343. 25.01.2006 89-k 2006 Vara bilanssi võtmine (asfalteeritud plats Jõesuu tn 18B, Narvas)
344. 25.01.2006 90-k 2006 Ehituslubade andmine
345. 25.01.2006 92-k 2006 Narva Linnavalitsuse 30.11.1998 korralduse 1711-k muutmine
346. 25.01.2006 93-k 2006 Narva Linnavalitsuse 12.11.2002 korralduse 1038-k muutmine
347. 25.01.2006 94-k 2006 Narva Linnavalitsuse 21.08.2003.a korralduse 624-k muutmine
348. 25.01.2006 96-k 2006 Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puškini tn 22 korteriomandi seadmiseks
349. 25.01.2006 97-k 2006 Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puškini tn 11 korteriomandi seadmiseks
350. 25.01.2006 98-k 2006 Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puškini tn 9 korteriomandi seadmiseks
351. 25.01.2006 99-k 2006 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Juhhanovi 5
352. 25.01.2006 100-k 2006 Narva Linnavalitsuse 14.12.2005 korralduse 1337-k punkti 1 alapunkti 1.3. täiendamine
353. 25.01.2006 101-k 2006 Narva Linnavalitsuse 14.12.2005 korralduse 1338-k punkti 1 alapunkti 1.3. täiendamine
354. 25.01.2006 102-k 2006 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
355. 25.01.2006 103-k 2006 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kerese tn 38
356. 25.01.2006 104-k Narva Linnavalitsuse 14.12.2000.a korralduse 3340-k muutmine
357. 25.01.2006 105-k 2006 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Palavuse tn 37
358. 25.01.2006 106-k 2006 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Vesna, Lehe tn 179
359. 25.01.2006 108-k 2006 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metsaonnid, Leesika tn 29
360. 25.01.2006 113-k 2006 Kirjaliku nõusoleku andmine