Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 03.11.2005 1096-k Narva Paemurru spordikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
62. 03.11.2005 1097-k Narva Spordikooli "Energia" hoolekogu koosseisu kinnitamine
63. 03.11.2005 1098-k Alkohoolsete jookide jaemüük
64. 03.11.2005 1099-k Tubakatoodete jaemüük
65. 03.11.2005 1100-k Tänavakaubanduse korraldamine
66. 03.11.2005 1102-k Hoonestusõiguse ostueesõiguse teostamisest loobumine
67. 03.11.2005 1103-k Narva linna bussiliinide toetuse jaotamise kinnitamine
68. 03.11.2005 1104-k Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
69. 03.11.2005 1105-k Perekonnanime muutmine.
70. 03.11.2005 1106-k Volitamine
71. 03.11.2005 1107-k Volitamine
72. 03.11.2005 1108-k Volitamine
73. 03.11.2005 1109-k Nõusoleku andmine
74. 03.11.2005 1110-k Nõusoleku andmine
75. 03.11.2005 1111-k Nõusoleku andmine
76. 03.11.2005 1112-k Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale
77. 03.11.2005 1113-k Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 korralduse nr 718-k muutmine Aleksandr Pavlov´i perekonnanime muutmi
78. 03.11.2005 1114-k Reservfondist vahendite eraldamine
79. 03.11.2005 1115-k Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
80. 03.11.2005 1116-k 2005a. 9 kuu eelarve täitmine
81. 03.11.2005 1117-k Ehituslubade andmine
82. 03.11.2005 1118-k Kasutuslubade andmine
83. 03.11.2005 1119-k Kirjaliku nõusoleku andmine
84. 03.11.2005 1120-k Tänavale nimetuse omistamine - Kiige tn
85. 03.11.2005 1121-k Aadressi omistamine - Tallinna mnt 19c
86. 03.11.2005 1122-k Projekteerimistingimused
87. 03.11.2005 1123-k Projekteerimistingimused
88. 03.11.2005 1125-k Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
89. 03.11.2005 1126-k Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
90. 03.11.2005 1127-k Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tuuleveski tn 17