Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 21323)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 17.05.2021 378-k 2021 Vaideotsuse kinnitamine
2. 14.05.2021 375-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (OÜ Eesti ESM)
3. 14.05.2021 374-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
4. 14.05.2021 373-k 2021 Koolide töökorraldusest
5. 14.05.2021 377-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
6. 14.05.2021 376-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
7. 12.05.2021 346-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamine...Kraavi tn 1 krundile lasteasutuse hoone püstitamine...Kraavi tn 1,Kraavi tn 2,Karja tn 3 krundile ehitiste rajamine)
8. 12.05.2021 372-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnisasja Rahu tänav L6, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega SA Narva Linna Arendus kasuks
9. 12.05.2021 371-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
10. 12.05.2021 370-k 2021 Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest
11. 12.05.2021 369-k 2021 Ruumide tasuta kasutusse andmine (Integratsiooni SA)
12. 12.05.2021 368-k 2021 Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
13. 12.05.2021 367-k 2021 Narva Kesklinna Gümnaasiumi tegevuse korraldamine
14. 12.05.2021 366-k 2021 Hoolduse seadmine N.Š.
15. 12.05.2021 365-k 2021 Hoolduse seadmine R.G.
16. 12.05.2021 364-k 2021 Hoolduse seadmine M.N.
17. 12.05.2021 363-k 2021 Volitamine (D. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
18. 12.05.2021 362-k 2021 Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
19. 12.05.2021 361-k 2021 Volitamine (I. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
20. 12.05.2021 360-k 2021 Avaliku ürituse «Jalgrattahooaja avamine 2021» loa taotluse rahuldamine
21. 12.05.2021 359-k 2021 Avaliku ürituse «Narva etapid 2021» loa taotluse rahuldamine
22. 12.05.2021 358-k 2021 Linnavara aadressil Mõisa tn 6, Narva kasutusse andmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)
23. 12.05.2021 357-k 2021 Kreenholmi tänav 25, Narva, hoones asuva spordisaali tasuta kasutusse andmine (Narva Spordikool ENERGIA)
24. 12.05.2021 356-k 2021 Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks (Turu tn 1)
25. 12.05.2021 355-k 2021 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Kreenholmi tn 25, teisel korrusel asuva ruumi nr 87а üürile andmiseks
26. 12.05.2021 354-k 2021 Narvas Jõe tänav L1 asuva linnale kuuluva kinnistu osa üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
27. 12.05.2021 353-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Jõe põik, Jõesuu tänav L1, L2, L3, Rakvere tänav L2, Pargi tänav, Sepa tänav, Taime tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
28. 12.05.2021 352-k 2021 Peremehetu ehitise bilanssi võtmine (Lavretsovi tn 8a, Narva)
29. 12.05.2021 351-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Viru tn 17-32 Narvas üürile andmine
30. 12.05.2021 350-k 2021 Narvas Aleksander Puškini tänav T1 asuva linnale kuuluva kinnistu osa üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine