Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - kõik
(Kirjeid kokku: 22571)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 27.06.2012
2. 21.01.2008 17-k 2008 "Narva linna parima jõulu- ...." konkursi tulemuste kinnitamine ja lõppenuks kuulutamine
3. 18.12.2006 1693-k 2006 "Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassa..."konkursi tulemuste kinnitamine
4. 21.01.2009 65-k 2009 "Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone..."
5. 01.11.2006 1340-k 2006 "Narva linna parima jõulu- ja..."Konkursi läbiviimise korra kinnitamine ja konkursi väljakuulutamine
6. 15.07.2015 692-k 2015 "Narva Motofestil" ilutulestiku korraldamise loa taotluse rahuldamine
7. 13.12.2006 1605-k 2006 "Narva suveniir 2006" konkursi tulemuste kinnitamine
8. 06.05.2015 480-k 2015 "Riigihanke "Narva linna teede ja tänavate teekatte jooksvad remonttööd 2015" (161492) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine"
9. 16.09.2020 596-k 2020 "Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskuse" projekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
10. 17.10.2007 1499-k 2007 "Vana-Narva miniatuuris" töörühma moodustamine
11. 29.11.2006 1512-k 2006 “Imede öö” korraldamine AS ASTRI-NARVA poolt
12. 27.10.2006 1325-k 2006 “Narva suveniir 2006” konkursi läbiviimise tingimused
13. 28.04.2016 513-k 2016 “Riigihanke “NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2016” (172766) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine”.
14. 13.01.2010 7-k 2010 „Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes”
15. 23.09.2015 1052-k 2015 „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra“ toetuse eraldamiseks hindamiskomisjoni uue koosseisu kinnitamine
16. 23.03.2016 388-k 2016 „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra“ toetuse eraldamiseks hindamiskomisjoni uue koosseisu kinnitamine
17. 19.01.2007 87-k 2007 «Narva linna sissesõidu» ideekonkursi tulemuste kinnitamine ja konkursi lõppenuks kuulutamine
18. 15.11.2006 1403-k 2006 «Pulmapäeva jäädvustamise paik Narvas» ideekonkursi tulemuste kinnitamine
19. 07.09.2016 955-k 2016 (Kivilille tn 13 hooajalise elamu ja puukuuri püstitamine ning sauna rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
20. 15.04.2020 248-k 2020 1. Jõe tn 22 ja 1. Jõe tn 22a katastriüksuste liitmine
21. 30.05.2018 470-k 2018 1. Jõe tn 22a maa erastamine
22. 25.06.2020 407-k 2020 1. Jõe tn 24, 1. Jõe tn 24a ja 1. Jõe tn 24b katastriüksuste liitmine
23. 09.03.2016 306-k 2016 1. Jõe tn 24a maa erastamine
24. 30.05.2018 471-k 2018 1. Jõe tn 24b maa erastamine
25. 25.06.2020 406-k 2020 1. Jõe tn 3 ja 1. Jõe tn 3a katastriüksuste liitmine
26. 30.07.2014 839-k 2014 1. Jõe tn 36 maaüksuse sihtotstarbe muutmine
27. 14.12.2011 1166-k 2011 1. Jõe tn 5 ja 1. Jõe tn 5c katastriüksuste sihtotstarbe muutmine
28. 23.03.2011 305-k 2011 1. Jõe tn 5 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
29. 20.09.2017 901-k 2017 1. Paemurru tn 11a ja 1. Paemurru tn 11b katastriüksuste liitmine
30. 21.12.2015 1393-k 2015 1. Paemurru tn 11b maa erastamine