Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.04.2009 Ülevaade Narva linna arengukava 2008-2011 täitmisest 2008. aastal
2. 14.10.2009 Sihtasutuse NARVA HAIGLA nõukogu liikmete valimine
3. 26.10.2009 Narva Linnavalitsuse 09.09.2009 korralduse nr 990-k muutmine
4. 16.12.2009 Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordi
5. 16.12.2009 Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23 kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutus
6. 07.01.2009 1-k 2009 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
7. 07.01.2009 10-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
8. 04.02.2009 100-k 2009 Perekonnanime muutmine
9. 09.09.2009 1000-k 2009 Riigihanke „Narva Sadama rekonstrueerimistööd” avatud hankemenetluse korraldamine
10. 09.09.2009 1001-k 2009 Narva linna omandis olevate kinnistute Tallinna mnt 30, Võidu 4, Mõisa park koormamine isikliku kasu
11. 09.09.2009 1002-k 2009 Narvas Raekoja plats 1 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine
12. 09.09.2009 1003-k 2009 Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutuslepingu tähtaja kehtestamine
13. 09.09.2009 1004-k 2009 Narvas Linda tänav 4 hoones asuva 5. korruse ruumi üürilepingu pikendamine
14. 09.09.2009 1005-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
15. 09.09.2009 1006-k 2009 Konkursi ”Narva kaunis kodu 2009” osalejate autasustamine
16. 09.09.2009 1007-k 2009 Avaliku ürituse „Narva – Eesti Sügispealinn” loa taotluse rahuldamine
17. 09.09.2009 1008-k 2009 Avaliku ürituse „Noorte Rännak” loa taotluse rahuldamine
18. 09.09.2009 1009-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
19. 09.09.2009 1010-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
20. 09.09.2009 1011-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
21. 09.09.2009 1012-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Sireli tn 10
22. 09.09.2009 1013-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Landõš AÜ, Osja tn 56
23. 09.09.2009 1014-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Sinilille tn 76
24. 09.09.2009 1015-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Lai tn 123
25. 09.09.2009 1016-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Raudtee tn 8
26. 09.09.2009 1017-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamineKreenholmi 20
27. 09.09.2009 1018-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jugla Aiad-2 AÜ, Kuu tn.63A
28. 09.09.2009 1019-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kanepi tn. 6
29. 04.02.2009 102-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
30. 09.09.2009 1020-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Päikese tn. 19A