Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 23.09.2009 1111-k 2009 Ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine
122. 23.09.2009 1112-k 2009 Ehituslubade väljastamine
123. 23.09.2009 1113-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
124. 23.09.2009 1114-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
125. 23.09.2009 1115-k 2009 Kasutusloa väljastamine
126. 23.09.2009 1116-k 2009 Kasutusloa väljastamine
127. 30.09.2009 1117-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
128. 07.10.2009 1119-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
129. 04.02.2009 112-k 2009 Ehitusloa väljastamine
130. 07.10.2009 1120-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
131. 07.10.2009 1121-k 2009 Rahanõuete lootusetuteks tunnistamine ja lootusetute rahanõuete mahakandmine
132. 07.10.2009 1122-k 2009 Maakondliku turismikoordinaatori lepingu sõlmimine
133. 07.10.2009 1123-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
134. 07.10.2009 1124-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
135. 07.10.2009 1125-k 2009 Volitamine (Narva linna poolt matusetoetuse taotlemiseks)
136. 07.10.2009 1126-k 2009 Volitamine (pärandvarale pärimisõiguse vormistamiseks; eestkostetav I.K)
137. 07.10.2009 1127-k 2009 Isiku hooldaja kohustustest vabastamine ja hooldatavale (hooldatav V.M)
138. 07.10.2009 1128-k 2009 Volitamine (alaealise N. V isikut tõendavate dokumentide saamine)
139. 07.10.2009 1129-k 2009 Volitamine (alaealise D.O rehabilitatsiooniteenuste sooritamine)
140. 04.02.2009 113-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
141. 07.10.2009 1130-k 2009 Alaealisele uue perekonnanime andmise otsustamine (alaealine A. L)
142. 07.10.2009 1131-k 2009 Munitsipaalelamispindade üürile andmine
143. 07.10.2009 1132-k 2009 MTÜ-ga Ecomen sõlmitud äriruumi üürilepingust
144. 07.10.2009 1134-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
145. 07.10.2009 1135-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
146. 07.10.2009 1136-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Ojake hoolekogu koosseisu kinnitamine
147. 07.10.2009 1137-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kakuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
148. 07.10.2009 1138-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine
149. 07.10.2009 1139-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
150. 04.02.2009 114-k 2009 Ehituslubade väljastamine