Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1321. 22.07.2009 846-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
1322. 23.07.2009 847-k 2009 Ilutulestiku korraldamine OÜ Tulekild poolt
1323. 29.07.2009 849-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
1324. 28.01.2009 85-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
1325. 29.07.2009 850-k 2009 Linnavara kasutusse andmine
1326. 29.07.2009 851-k 2009 Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" eduka pakkumuse vastuvõtmine
1327. 29.07.2009 852-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
1328. 29.07.2009 853-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
1329. 29.07.2009 854-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 5-26 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
1330. 29.07.2009 855-k 2009 Munitsipaaleluruumi Hariduse 16-8 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
1331. 29.07.2009 856-k 2009 Munitsipaaleluruumi Aleksandr Puškini 45A-15 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
1332. 29.07.2009 857-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Suur 19-12 Narvas üürile andmine
1333. 29.07.2009 858-k 2009 Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 13-7 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
1334. 29.07.2009 859-k 2009 Narva Linnavalitsuse korralduste osaliselt kehtetuks tunnistamine
1335. 28.01.2009 86-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
1336. 29.07.2009 860-k 2009 Volitamine (K. Š)
1337. 29.07.2009 861-k 2009 Perekonnanime muutmine (A.G)
1338. 29.07.2009 862-k 2009 Lastetoetuse maksmise jätkamine kasuvanemale (P. A)
1339. 29.07.2009 863-k 2009 Hoolduse seadmine (L.Ž)
1340. 29.07.2009 864-k 2009 Hoolduse lõpetamine (G.M)
1341. 29.07.2009 865-k 2009 Narva Linnavolikogu 24.09.1997 otsuse nr 95/15 kehtetuks tunnistamine
1342. 29.07.2009 866-k 2009 Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine
1343. 29.07.2009 867-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
1344. 29.07.2009 868-k 2009 Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)
1345. 29.07.2009 869-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
1346. 29.07.2009 870-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
1347. 29.07.2009 871-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
1348. 29.07.2009 872-k 2009 Avaliku ürituse „Narva I jalgratta maraton” loa taotluse rahuldamine
1349. 29.07.2009 873-k 2009 Ilutulestiku korraldamine
1350. 29.07.2009 874-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Võidu pr 8a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)