Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1411. 12.08.2009 930-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1412. 12.08.2009 931-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse 22a
1413. 12.08.2009 932-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse 22b
1414. 12.08.2009 933-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Varblase tn. 2
1415. 12.08.2009 934-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 6a – 17, 18 korterite ümberplaneerimine...)
1416. 12.08.2009 935-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
1417. 12.08.2009 936-k 2009 Kasutuslubade väljastamise
1418. 12.08.2009 937-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
1419. 12.08.2009 938-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1420. 12.08.2009 939-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
1421. 04.02.2009 94-k 2009 Hoolduse seadmine
1422. 12.08.2009 940-k 2009 Kirjaliku nõusoleku väljastamine
1423. 12.08.2009 941-k 2009 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine
1424. 12.08.2009 942-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
1425. 12.08.2009 943-k 2009 Avaliku ürituse „Tsirkuse Tuur 2009 ” loa taotluse rahuldamine
1426. 12.08.2009 944-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
1427. 12.08.2009 945-k 2009 Nõusoleku andmine Narvas asuvate kinnistute koormamiseks reaalservituudiga
1428. 12.08.2009 946-k 2009 SA Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme määramine
1429. 12.08.2009 947-k 2009 Linnavara üleandmine
1430. 18.08.2009 948-k 2009 Riigihanke "Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks" hanketulemus
1431. 19.08.2009 949-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
1432. 04.02.2009 95-k 2009 Hoolduse seadmine
1433. 19.08.2009 950-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
1434. 26.08.2009 951-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
1435. 26.08.2009 952-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine
1436. 26.08.2009 953-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
1437. 26.08.2009 954-k 2009 Riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" hankemenetluse lõpetamine
1438. 26.08.2009 957-k 2009 Alaealisele uue perekonnanime andmine (Jana Logatšova)
1439. 26.08.2009 958-k 2009 Narvas Kreenholmi tn 32 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine
1440. 26.08.2009 959-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 26 - 14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine