Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1441. 04.02.2009 96-k 2009 Peretoetuste maksmise peatamine
1442. 26.08.2009 960-k 2009 Munitsipaaleluruumi Võidu pr 8a - 22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
1443. 26.08.2009 961-k 2009 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
1444. 26.08.2009 962-k 2009 Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
1445. 26.08.2009 963-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
1446. 26.08.2009 964-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
1447. 26.08.2009 965-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Laine tn 12
1448. 26.08.2009 966-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Kalle tn 46
1449. 26.08.2009 967-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 16
1450. 26.08.2009 968-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 75
1451. 26.08.2009 969-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 5
1452. 04.02.2009 97-k 2009 Lastetoetuse maksmise jätkamine
1453. 26.08.2009 970-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 7
1454. 26.08.2009 971-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Leinakase tn 5
1455. 26.08.2009 972-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 69
1456. 26.08.2009 973-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Piiri tn 159
1457. 26.08.2009 974-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kose tn 14
1458. 26.08.2009 975-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 14 hoone laiendamine...)
1459. 26.08.2009 976-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Elektrikaabli paigaldamine alates Kerese tn 20...Kreenholmi8a)
1460. 26.08.2009 977-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (6kv elektrikaablite paigaldamine alates Elektrijaama tee 75...)
1461. 26.08.2009 978-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Juhkentali tn 5 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)
1462. 26.08.2009 979-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)
1463. 04.02.2009 98-k 2009 Volitamine
1464. 26.08.2009 980-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 10-20 korteri ümberplaneerimine)
1465. 26.08.2009 981-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Aasa tn 4 ärihoone osaline rekonstrueerimine...)
1466. 26.08.2009 982-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
1467. 26.08.2009 983-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1468. 26.08.2009 984-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
1469. 27.08.2009 985-k 2009 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
1470. 01.09.2009 986-k 2009 Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmete valimine