Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 07.10.2009 1140-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine
152. 07.10.2009 1141-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine
153. 07.10.2009 1142-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine
154. 07.10.2009 1143-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
155. 07.10.2009 1144-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine
156. 07.10.2009 1145-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
157. 07.10.2009 1146-k 2009 Narva Jäähalli tasuta kasutusse andmine
158. 07.10.2009 1147-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
159. 07.10.2009 1148-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
160. 07.10.2009 1149-k 2009 Linnavara mahakandmine
161. 04.02.2009 115-k 2009 Ehitusloa väljastamine
162. 07.10.2009 1150-k 2009 Narva linna omandis oleva kinnistu Hariduse tn 30 koormamine isikliku kasutusõigusega VKG Elektrivõr
163. 07.10.2009 1151-k 2009 Narvas Rakvere tänav 91 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 9)
164. 07.10.2009 1152-k 2009 Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (AS Vant)
165. 07.10.2009 1153-k 2009 Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgust
166. 07.10.2009 1154-k 2009 Narvas Vaksali tn 22 asuvate Narva vaksalihoone 30.09.2009. a tasuta kasutamise lepingu täitmine
167. 07.10.2009 1155-k 2009 Narvas Haigla tänav 6 asuvate ruumide üüritasust vabastamine (MTÜ Noorteorganisatsioon Gateway)
168. 07.10.2009 1156-k 2009 Avaliku ürituse „Motohooaja lõpetamine Narvas 2009” loa taotluse rahuldamine
169. 07.10.2009 1157-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
170. 07.10.2009 1158-k 2009 Pakendijäätmete kogumise koostöölepingu sõlmimine OÜ-ga Tootjavastutusorganisatsioon
171. 07.10.2009 1159-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
172. 04.02.2009 116-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
173. 07.10.2009 1160-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 23
174. 07.10.2009 1161-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Landõš AÜ, Piibelehe tn 28
175. 07.10.2009 1162-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine , maa ostueesõigusega erastamine Raudsilla tn 5
176. 07.10.2009 1163-k 2009 Arvamuse andmine Pikse tn 2 maaüksusele maa riigi omandisse jätmiseks.
177. 07.10.2009 1164-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Valge tn 207
178. 07.10.2009 1165-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Ogonjok AÜ, Ilvese tn 110
179. 07.10.2009 1166-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Pääsukese tn 3
180. 07.10.2009 1167-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Punane Moon AÜ, Haraka tn 22