Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 09.09.2009 1021-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn. 100
32. 09.09.2009 1022-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rakvere tn. 8
33. 09.09.2009 1024-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kuuse tn. 18
34. 09.09.2009 1025-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Võsa tn. 23
35. 09.09.2009 1026-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 82
36. 09.09.2009 1027-k 2009 Ehitusloa väljastamine
37. 09.09.2009 1028-k 2009 Ehitusloa väljastamine
38. 09.09.2009 1029-k 2009 Ehituslubade väljastamine
39. 04.02.2009 103-k 2009 Üürilepingu pikendamine
40. 09.09.2009 1030-k 2009 Ehituslubade väljastamine
41. 09.09.2009 1031-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
42. 09.09.2009 1032-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
43. 09.09.2009 1033-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
44. 09.09.2009 1034-k 2009 Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala mahulise planeeringu ideekonkursi” vastutava isiku, volitatud isik
45. 09.09.2009 1036-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
46. 11.09.2009 1037-k 2009 Narva linna ja OÜ Optimaks vahelise kohtuvaidluse kompromissi kinnitamine
47. 23.09.2009 1039-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine
48. 23.09.2009 1040-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
49. 23.09.2009 1041-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tänav 26-14 Narvas üürile andmine
50. 23.09.2009 1042-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 8a-22 Narvas üürile andmine
51. 23.09.2009 1043-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
52. 23.09.2009 1044-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
53. 23.09.2009 1046-k 2009 Konkursi „Narva Ettevõtja 2009” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
54. 23.09.2009 1047-k 2009 Volitamine (alaealiste J.V ja J.V isikut tõendavate dokumentide saamine)
55. 23.09.2009 1048-k 2009 Alaealisele uue perekonnanime andmine (L. R)
56. 23.09.2009 1049-k 2009 Hoolduse seadmine (Z.D)
57. 04.02.2009 105-k 2009 Nõustamiskomisjoni moodustamine
58. 23.09.2009 1050-k 2009 Peretoetuste ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise peatamine (laps M.V)
59. 23.09.2009 1051-k 2009 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005 korralduse nr 1269-k osaliselt kehtetuks tunnistamine
60. 23.09.2009 1052-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi