Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 04.11.2009 1308-k 2009 Riigihanke „Narva Sadama rekonstrueerimistööd” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
332. 04.11.2009 1309-k 2009 Elamutes asuvate mitteeluruumide erastamine avalikul enampakkumisel (Linda 1-M2, Uusküla 4-M1, Narva
333. 04.02.2009 131-k 2009 Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti tasuta kasutuslepingu pikendamine (OÜ MORENOL)
334. 04.11.2009 1310-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
335. 04.11.2009 1311-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
336. 04.11.2009 1312-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
337. 04.11.2009 1313-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
338. 04.11.2009 1314-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
339. 04.11.2009 1315-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
340. 04.11.2009 1316-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
341. 04.11.2009 1317-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
342. 04.11.2009 1318-k 2009 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Kanepi tn 6a
343. 04.11.2009 1319-k 2009 Narva Linnavalitsuse 15.07.2009 korraldus „Rahu tänaval asuvale maaüksusele Rahu tn 9 aadressi määr
344. 04.02.2009 132-k 2009 14.02.2005.a halduslepingu nr 805 täitmine
345. 04.11.2009 1320-k 2009 Rahu tänaval asuvale maaüksusele Rahu 11a aadressi määramine
346. 04.11.2009 1321-k 2009 Maaüksusele Elektrijaama tee 17 aadressi määramine
347. 04.11.2009 1322-k 2009 Puhangu tänaval asuvatele kinnistutele uute aadresside määramine
348. 04.11.2009 1323-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks Narva linnas
349. 04.11.2009 1324-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine sadeveetorustike ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks Narva linnas
350. 04.11.2009 1325-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine külmaveetorustike rekonstrueerimiseks Narva linnas
351. 04.11.2009 1326-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Mõisa tn 10 hoone rekonstrueerimine kaubanduspindade ....)
352. 04.11.2009 1327-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Paju tn 8
353. 04.11.2009 1328-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Elektron AÜ, Antenni tn. 9
354. 04.11.2009 1329-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Ogonjok AÜ, Kähriku tn. 136
355. 04.02.2009 133-k 2009 LVMA nõuete üleandmine Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
356. 04.11.2009 1330-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kuuse tn. 26
357. 04.11.2009 1331-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Düün AÜ, Ringi tn. 16
358. 04.11.2009 1332-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 47
359. 04.11.2009 1333-k 2009 Ehitusloa väljastamine
360. 04.11.2009 1334-k 2009 Ehituslubade väljastamine