Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
361. 04.11.2009 1335-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
362. 04.11.2009 1336-k 2009 Kasutusloa väljastamine
363. 04.11.2009 1337-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
364. 04.11.2009 1338-k 2009 Narva Linnavalitsuse 30.04.2003 korralduse nr 329-k „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise
365. 18.11.2009 1339-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
366. 04.02.2009 134-k 2009 Avaliku eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine Narva Muuseumis aadressil Peterburi mnt 2 Nar
367. 18.11.2009 1340-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
368. 18.11.2009 1341-k 2009 Hoolduse seadmine (hooldatav A. P)
369. 18.11.2009 1342-k 2009 Hoolduse seadmine (hooldatav L. A)
370. 18.11.2009 1343-k 2009 Narva Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
371. 18.11.2009 1345-k 2009 Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
372. 18.11.2009 1346-k 2009 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
373. 18.11.2009 1347-k 2009 Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine
374. 18.11.2009 1348-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Muuseumi bilanssi
375. 18.11.2009 1349-k 2009 Avaliku ürituse „Tervitame uut 2010 aastat!” loa taotluse rahuldamine
376. 04.02.2009 135-k 2009 Narvas Puškini tn 26 hoones asuvate 1. korruse ruumide üüritasu alandamine (Kirde Piirivalvepiirkond
377. 18.11.2009 1350-k 2009 Avaliku ürituse „1. advent” loa taotluse rahuldamine
378. 18.11.2009 1351-k 2009 Arvamuse andmine Elektrijaama tee 17 maa riigi omandisse jätmiseks
379. 18.11.2009 1352-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
380. 18.11.2009 1353-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
381. 18.11.2009 1354-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
382. 18.11.2009 1355-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
383. 18.11.2009 1356-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Valge tn 203
384. 18.11.2009 1357-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Višnja AÜ, Muraka tn 6
385. 18.11.2009 1358-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 10
386. 18.11.2009 1359-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Antenni tn 26
387. 04.02.2009 136-k 2009 Narvas Puškini tn 33 hoone kuutasu kehtestamine 2009.aastal
388. 18.11.2009 1360-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 4
389. 18.11.2009 1361-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 22
390. 18.11.2009 1362-k 2009 Weizenbergi tn 4 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine