Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
391. 18.11.2009 1363-k 2009 Arvamuse andmine Rahu tn11 ja Rahu tn11a maa riigi omandisse jätmiseks
392. 18.11.2009 1364-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Mõisa tn 2a
393. 18.11.2009 1365-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 11
394. 18.11.2009 1366-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tšaika AÜ, Entusiastide tn 32
395. 18.11.2009 1367-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 19c hoone siseruumide rekonstrueerimine diskoteegi
396. 18.11.2009 1368-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 35 ärihoone püstitamine detailplaneeringu alusel)
397. 18.11.2009 1369-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (0,4 kV kaabelliini rekonstrueerimine Kraavi tn 8 kuni Viru tn 1)
398. 04.02.2009 137-k 2009 Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 6. korruse ruumide üüritasu alandamine
399. 18.11.2009 1370-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste 5 territooriumile ajutise lillepaviljoni püstitamine)
400. 18.11.2009 1371-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 16d korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
401. 18.11.2009 1372-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 16-5 korteri ümberplaneerimine)
402. 18.11.2009 1373-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Vaivara tn 10 hoone rekonstrueerimine klaasikaupluse tarbeks)
403. 18.11.2009 1374-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Õhu tn 8
404. 18.11.2009 1375-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Aleksei Juhhanovi tn 8
405. 18.11.2009 1376-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Elektron AÜ, Aku tn 16
406. 18.11.2009 1377-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn 87
407. 18.11.2009 1378-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Tamme tn. 29
408. 18.11.2009 1379-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 100
409. 04.02.2009 138-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
410. 18.11.2009 1380-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Gvozdika AÜ, Saialille tn. 29
411. 18.11.2009 1381-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Svetofor AÜ, Pikk tn 23
412. 18.11.2009 1382-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
413. 18.11.2009 1383-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
414. 18.11.2009 1384-k 2009 Ehituslubade väljastamine
415. 18.11.2009 1385-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
416. 18.11.2009 1386-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Gloria, Honor ja Victoria bastionid ning nende lähipiirkond)
417. 18.11.2009 1387-k 2009 Ehitusloa väljastamine
418. 18.11.2009 1389-k 2009 Nõusoleku andmine pikapäevarühmade moodustamiseks Narva Soldino Gümnaasiumis
419. 04.02.2009 139-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
420. 27.11.2009 1390-k 2009 Narva Linna Sotsiaalabiameti finantseerimisest toimetulekutoetuste osas