Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
421. 02.12.2009 1391-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
422. 02.12.2009 1392-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
423. 02.12.2009 1393-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
424. 02.12.2009 1394-k 2009 Ettekirjutuse tegemine J. A
425. 02.12.2009 1395-k 2009 Lepinguliste kohustuste tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rahu 36b)
426. 02.12.2009 1396-k 2009 Lepinguliste kohustuste tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Puškini 55)
427. 02.12.2009 1397-k 2009 Narva Linnavalitsuse 04.11.2009.a korralduse nr 1310-k „Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmin
428. 02.12.2009 1398-k 2009 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine
429. 02.12.2009 1399-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
430. 07.01.2009 14-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 11-11 Narvas üürile andmine
431. 04.02.2009 140-k 2009 Müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamine (kinnistu Võidu 17C, Narva)
432. 02.12.2009 1400-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
433. 02.12.2009 1401-k 2009 LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine
434. 02.12.2009 1402-k 2009 Fama keskuse imedeöö ilutulestik
435. 02.12.2009 1403-k 2009 Maksusoodustusest andmise keeldumine
436. 02.12.2009 1404-k 2009 Avaliku ürituse „Jõululaat Vana Narva” loa taotluse rahuldamine
437. 02.12.2009 1405-k 2009 Munitsipaalelamispindade üürile andmine
438. 02.12.2009 1406-k 2009 Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tänav 16-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamin
439. 02.12.2009 1407-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kooli põik 3a-11 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
440. 02.12.2009 1408-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 42-88 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
441. 02.12.2009 1409-k 2009 Munitsipaaleluruumi Ancis Daumani tänav 15-58 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
442. 06.02.2009 141-k 2009 Riigihanke "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise projekteerimine" hankemenetluse k
443. 02.12.2009 1410-k 2009 Munitsipaaleluruumi A.A.Tiimani tänav 10-113 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
444. 02.12.2009 1411-k 2009 Narva Linnavalitsuse 01.07.2009 korralduse nr 710-k kehtetuks tunnistamine
445. 02.12.2009 1412-k 2009 Tallinna maanteel asuvatele maaüksustele aadresside määramine ja Narva Linnavalitsuse 14.06.2001 kor
446. 02.12.2009 1413-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 126
447. 02.12.2009 1414-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Volna AÜ, Kaalika tn 37
448. 02.12.2009 1415-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tähe tn 22
449. 02.12.2009 1416-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 87
450. 02.12.2009 1417-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine