Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
451. 02.12.2009 1418-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
452. 02.12.2009 1419-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
453. 09.02.2009 142-k 2009 Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest
454. 02.12.2009 1420-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõe põik 12
455. 02.12.2009 1421-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Ivuška AÜ, Kalle tn 41
456. 02.12.2009 1422-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Taime tn 7
457. 02.12.2009 1423-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Baltika AÜ, Merevaigu tn 287
458. 02.12.2009 1424-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 37
459. 02.12.2009 1425-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Višnja AÜ, Sõstra tn 10
460. 02.12.2009 1426-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste 40 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
461. 02.12.2009 1427-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kulgusadama tee 2 paadigaraažide hoone nr 12 laiendamine)
462. 02.12.2009 1428-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Riigimaale ajutise juurdesõidutee...kuni Puuvilla tn 3, 5 teeni)
463. 02.12.2009 1429-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Puuvilla tn 3, 5 kinnistul asuva laohoone lammutamine)
464. 09.02.2009 143-k 2009 Kasutusloa väljastamine
465. 02.12.2009 1430-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Juhhanovi tn 10
466. 02.12.2009 1431-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Energetik-3 AÜ, Katlamaja tn 15
467. 02.12.2009 1432-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Solnetšnoe AÜ, Aasta tn. 5
468. 02.12.2009 1433-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Višnja AÜ, Mustika tn 7
469. 02.12.2009 1434-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Oktoober AÜ, Lõuna tn 60
470. 02.12.2009 1435-k 2009 Narva Linnavalitsuse 04.06.1999 korralduse nr 1184-k punkti 1 muutmine
471. 02.12.2009 1436-k 2009 Ehitusloa väljastamine sidekaabelliini ehitamiseks
472. 02.12.2009 1437-k 2009 Ehituslubade väljastamine
473. 02.12.2009 1438-k 2009 Ehitusloa väljastamine
474. 02.12.2009 1439-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
475. 18.02.2009 144-k 2009 Volitamine
476. 02.12.2009 1440-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
477. 02.12.2009 1441-k 2009 Linnavara üleandmine
478. 02.12.2009 1442-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
479. 02.12.2009 1446 - 2009 Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake arengukava 2010-2012 kinnitamine
480. 18.02.2009 145-k 2009 Hoolduse seadmine