Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
511. 16.12.2009 1485-k 2009 Narva Linnavalitsuse 17.12.2008.a korralduse nr 1614-k muutmine
512. 16.12.2009 1486-k 2009 Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1251-k "Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr
513. 16.12.2009 1487-k 2009 TEINE NOORUS AÜ krundijaotusplaani muutmine
514. 16.12.2009 1488-k 2009 IKRINKA AÜ krundijaotusplaani muutmine
515. 16.12.2009 1489-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
516. 18.02.2009 149-k 2009 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008.a. korralduse nr 1430-k punkti 3.1.12 kehtetuks tunnistamine
517. 16.12.2009 1490-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
518. 16.12.2009 1491-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 152
519. 16.12.2009 1492-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 154
520. 16.12.2009 1493-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Tedre tn 27
521. 16.12.2009 1494-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Aiandi tn 105
522. 16.12.2009 1495-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Majaka tn 37
523. 16.12.2009 1496-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jantar AÜ, Taevasina tn 12
524. 16.12.2009 1497-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Mulla tn 198
525. 16.12.2009 1498-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 27
526. 16.12.2009 1499-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 28
527. 07.01.2009 15-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 17-100 Narvas üürile andmine
528. 18.02.2009 150-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine
529. 16.12.2009 1500-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Aleksei Juhhanovi 3 õppetöökoja rekonstrueerimine motoklubi...)
530. 16.12.2009 1501-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 1 kinnistul asuva hoone lammutamine)
531. 16.12.2009 1502-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tiigi 9a helikopteri maandumisplatsi, tankimisjaama, angaari...)
532. 16.12.2009 1503-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 38 - 45 korteri rekonstrueerimine)
533. 16.12.2009 1504-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 14 - 6 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine...)
534. 16.12.2009 1505-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine...)
535. 16.12.2009 1506-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Baltika AÜ, Põuatuule tn 268
536. 16.12.2009 1507-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Aasa tn 32
537. 16.12.2009 1508-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Višnja AÜ, Sinika tn 19
538. 16.12.2009 1509-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Pärna tn 6
539. 18.02.2009 151-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
540. 16.12.2009 1510-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Malõi Primorski AÜ, Looga tn 4