Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
541. 16.12.2009 1511-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 87
542. 16.12.2009 1512-k 2009 Kasutusloa väljastamine
543. 16.12.2009 1513-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
544. 16.12.2009 1514-k 2009 Ehitusloa väljastamine maakaabelliini ehitamiseks ja alajaama püstitamiseks
545. 16.12.2009 1515-k 2009 Ehituslubade väljastamine
546. 16.12.2009 1516-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
547. 16.12.2009 1517-k 2009 Linnavara üleandmine
548. 16.12.2009 1518-k 2009 Linnavara üleandmine
549. 16.12.2009 1519-k 2009 Narva Linnavalitsuse 07.10.2009. a korralduse nr 1143-k „Koolieelse lasteasutuse Tareke hoolekogu ko
550. 18.02.2009 152-k 2009 Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine
551. 22.12.2009 1523-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
552. 30.12.2009 1524-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
553. 30.12.2009 1526-k Munitsipaalelamispindade üürile andmine
554. 30.12.2009 1528-k 2009 Linnavara mahakandmine
555. 30.12.2009 1529-k 2009 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
556. 18.02.2009 153-k 2009 Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest
557. 30.12.2009 1530-k 2009 Volitamine K.P
558. 30.12.2009 1531-k 2009 Volitamine (alaealise A.S isikut tõendavate dokumentide saamine)
559. 30.12.2009 1532-k 2009 Volitamine (alaealise A. M isikut tõendava dokumenti saamine)
560. 30.12.2009 1533-k 2009 Hoolduse seadmine V.Z
561. 30.12.2009 1534-k 2009 Hoolduse seadmine hooldatav A.I
562. 30.12.2009 1535-k 2009 Hoolduse seadmine hooldatav A.U
563. 30.12.2009 1536-k 2009 Hoolduse seadmine hooldatav A.K
564. 30.12.2009 1537-k 2009 Ettekirjutuse tegemine I.B
565. 30.12.2009 1538-k 2009 Ettekirjutuse tegemine E.B
566. 30.12.2009 1539-k 2009 Ettekirjutuse tegemine G.G
567. 18.02.2009 154-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
568. 30.12.2009 1540-k 2009 Ettekirjutuse tegemine S.G
569. 30.12.2009 1541-k 2009 Ettekirjutuse tegemine M.J
570. 30.12.2009 1542-k 2009 Ettekirjutuse tegemine M.L