Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
571. 30.12.2009 1543-k 2009 Ettekirjutuse tegemine J.M
572. 30.12.2009 1545-k 2009 Ettekirjutuse tegemine Y.R
573. 30.12.2009 1547-k 2009 Narvas Aleksander Puškini tn 33 hoone kuutasu kehtestamine 2010. a
574. 30.12.2009 1548-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
575. 30.12.2009 1549-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
576. 18.02.2009 155-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
577. 30.12.2009 1550-k 2009 Linnavara- ja majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
578. 30.12.2009 1551-k 2009 Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus” avatud hankemenetluse korraldamine
579. 30.12.2009 1552- k 2009 Maaüksusele Kadastiku tänav 40 aadressi määramine
580. 30.12.2009 1553-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine Narva linnas Uusküla tn 12
581. 30.12.2009 1554- k2009 Jõesuu tn 20a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärg
582. 30.12.2009 1555- k 2009 Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine,maa ostueesõigusega erastamineKarja tn 6b
583. 30.12.2009 1556-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
584. 30.12.2009 1557- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguseseadmise eesmärgil Oru tn 27
585. 30.12.2009 1558- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 226
586. 30.12.2009 1559-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 185
587. 18.02.2009 156-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2а, Narva)
588. 30.12.2009 1560-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 26
589. 30.12.2009 1561-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 57
590. 30.12.2009 1562- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Volna AÜ, Kaalika tn 38
591. 30.12.2009 1563- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 48
592. 30.12.2009 1564- k 2009 Narva Linnavalitsuse 23.11.1993.a määruse nr 1507 kehtetuks tunnistamine
593. 30.12.2009 1565- k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (0,4 kV kaabelliini projekteerimine)
594. 30.12.2009 1567-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine aadressil Kulgu tn 1
595. 30.12.2009 1568-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Sepa tn 10 hoone lammutamine)
596. 30.12.2009 1569-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Kadaka tn 16
597. 18.02.2009 157-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2b, Narva)
598. 30.12.2009 1570-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Kastani tn 33
599. 30.12.2009 1571-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (26.Juuli tn 15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
600. 30.12.2009 1572-k 2009 Ehituslubade väljastamine