Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
601. 30.12.2009 1573-k 2009 Kasutusloa väljastamine
602. 30.12.2009 1574-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
603. 30.12.2009 1575-k 2009 Kirjaliku nõusoleku väljastamine 2 Paemurru tn 20 piirdeaia püstitamiseks
604. 30.12.2009 1577-k 2009 Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu liikme tagasikutsumine
605. 30.12.2009 1578-k 2009 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine
606. 30.12.2009 1579-k 2009 Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus Nõukogu uue liikme valimine
607. 18.02.2009 158-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2c, Narva)
608. 30.12.2009 1580-k 2009 Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2010.aastal
609. 30.12.2009 1581-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
610. 30.12.2009 1582-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
611. 30.12.2009 1583-k 2009 Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 54-k lisa II muutmine
612. 18.02.2009 159-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 4а, Narva)
613. 07.01.2009 16-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 10-51 Narvas üürilepingu sõlmimine
614. 18.02.2009 160-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 30, Narva)
615. 18.02.2009 161-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Kangelaste 11b, Narva)
616. 18.02.2009 162-k 2009 Narva Linnavalitsuse 23.12.2005 korralduse nr 1356-k muutmine
617. 18.02.2009 163-k 2009 Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 935-k muutmine
618. 18.02.2009 164-k 2009 LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja "Rugodiv" bilanssi
619. 18.02.2009 165-k 2009 Narva Linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine
620. 18.02.2009 166-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
621. 18.02.2009 167-k 2009 Narva Linnavolikogu 26.09.2007 otsuse nr 366 „Narva linna omandis oleva kinnistu Puškini tn 8 koorma
622. 18.02.2009 168-k 2009 Narva Linnavalitsuse liiklusohutuse komisjoni koosseisu muutmine
623. 18.02.2009 170-k 2009 Maaüksuse Garnisoni kalmistu aadressi määramine
624. 18.02.2009 171-k 2009 Maaüksuse Siivertsi vana kalmistu nime muutmine
625. 18.02.2009 172-k 2009 Maaüksuse Peetri surnuaed aadressi määramine
626. 18.02.2009 173-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
627. 18.02.2009 174-k 2009 Ehituslubade väljastamine
628. 18.02.2009 175-k 2009 Ehitiste kasutuslubade väljastamine
629. 18.02.2009 176-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jantar AÜ, Taevasina tn 16
630. 18.02.2009 177-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 15