Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 23.09.2009 1053-k 2009 LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Sotsiaalabiameti bilanssi
62. 23.09.2009 1055-k 2009 Hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmisest keeldumine (kinnistu Kangelaste 11b, Narva)
63. 23.09.2009 1056-k 2009 Narva Soldino Gümnaasiumi spordisaali tasuta kasutusse andmine
64. 23.09.2009 1057-k 2009 Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine
65. 23.09.2009 1058-k 2009 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Paju Kooli ruumide kasutusse andmisel
66. 23.09.2009 1059-k 2009 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel
67. 23.09.2009 1060-k 2009 Kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Narva Soldino Gümnaasiumis
68. 23.09.2009 1061-k 2009 Kasvatusraskustega õpilaste liitklassi moodustamine Narva Paju Koolis
69. 23.09.2009 1062-k 2009 Kurtide õpilaste liitklassi moodustamine Narva Paju Koolis
70. 23.09.2009 1063-k 2009 Raske ja sügava vaimupuudega laste hooldusklassi moodustamine Narva Paju Koolis
71. 23.09.2009 1064-k 2009 Lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivate liitklasside moodustamine Narva Paju Koolis
72. 23.09.2009 1065-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Eesti Gümnaasiumi klassides
73. 23.09.2009 1066-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
74. 23.09.2009 1067-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides
75. 23.09.2009 1068-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumis
76. 23.09.2009 1069-k 2009 Klassi täituvuse piirnormide kehtestamine Narva Humanitaargümnaasiumis
77. 23.09.2009 1070-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva 6. Koolis
78. 23.09.2009 1071-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine
79. 23.09.2009 1072-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
80. 23.09.2009 1073-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
81. 23.09.2009 1074-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Priimula tn 111
82. 23.09.2009 1075-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 124
83. 23.09.2009 1076-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ, Lehise tn 60
84. 23.09.2009 1077-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
85. 23.09.2009 1078-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
86. 23.09.2009 1079-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
87. 23.09.2009 1080-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Lõuna tn 79
88. 23.09.2009 1081-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 122
89. 23.09.2009 1082-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Entusiastide tn 19
90. 23.09.2009 1083-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Palavuse tn 21