Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
961. 13.05.2009 505-k 2009 Peretoetuste maksmise jätkamine N.K
962. 13.05.2009 506-k 2009 Peretoetuste maksmise jätkamine A. F ja J. F
963. 13.05.2009 507-k 2009 Narva Linnavalitsuse 22.10.08 korralduse nr 1364-k „Ostja kinnitamine (kinnistu Võidu 17C) muutmine”
964. 13.05.2009 508-k 2009 Soodustuste määramine tänavate sulgemise maksule(AS N&V)
965. 13.05.2009 509-k 2009 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Sepa 10, Narva)
966. 21.01.2009 51-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
967. 13.05.2009 510-k 2009 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Daumani 20, Narva)
968. 13.05.2009 511-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 12-25 Narvas üürile andmine
969. 13.05.2009 512-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja „Rugodiv”bila
970. 13.05.2009 513-k 2009 Avaliku ürituse „Rallisprindi VI etapp Narva Kevad 2009 ” loa taotluse rahuldamine
971. 13.05.2009 514-k 2009 Avaliku ürituse „Narva Päevad 2009” loa taotluse rahuldamine
972. 13.05.2009 515-k 2009 Avaliku ürituse „Jaaniöö 2009” loa taotluse rahuldamine
973. 13.05.2009 516-k 2009 Avaliku ürituse „Skuuter show ” loa taotluse rahuldamine
974. 13.05.2009 517-k 2009 Narva Gate OÜ omandis oleva kinnistu Kreenholmi Haruraudtee koormamine reaalservituudiga
975. 13.05.2009 518-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
976. 13.05.2009 519-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
977. 21.01.2009 52-k 2009 Linnavara üleandmine
978. 13.05.2009 520-k 2009 Kasutusloa väljastamine
979. 13.05.2009 521-k 2009 Kasutusloa väljastamine
980. 13.05.2009 522-k 2009 Kasutusloa väljastamine
981. 13.05.2009 523-k 2009 Ehituslubade väljastamine
982. 13.05.2009 524-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
983. 13.05.2009 525-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn 6 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimiseks
984. 13.05.2009 526-k 2009 Narva Linnavalitsuse 02.04.2008 korralduse nr 429-k punkti 1 alapunkti 1.2 muutmine
985. 13.05.2009 527-k Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
986. 13.05.2009 528-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
987. 13.05.2009 529-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
988. 21.01.2009 53-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
989. 13.05.2009 530-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
990. 13.05.2009 531-k 2009 Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Parve tn 25