Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 09.09.2009 999-k 2009 Linnavara mahakandmine
2. 09.09.2009 997-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumis
3. 09.09.2009 995-k 2009 Hoolduse seadmine (V. K)
4. 09.09.2009 994-k 2009 Isiku hooldaja kohustustest vabastamine (hooldatav M.S)
5. 09.09.2009 993-k 2009 Peretoetuste ja vanemahüvitise maksmise jätkamine lapse vanemale (O. A)
6. 09.09.2009 992-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
7. 09.09.2009 991-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
8. 09.09.2009 990-k 2009 Narva linna 2009.aasta eelarves ettenähtud kulude tegemise piiramine
9. 04.02.2009 99-k 2009 Perekonnanime muutmine
10. 09.09.2009 989-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
11. 09.09.2009 988-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
12. 01.09.2009 987-k 2009 Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu liikmete valimine
13. 01.09.2009 986-k 2009 Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmete valimine
14. 27.08.2009 985-k 2009 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
15. 26.08.2009 984-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
16. 26.08.2009 983-k 2009 Ehituslubade väljastamine
17. 26.08.2009 982-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
18. 26.08.2009 981-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Aasa tn 4 ärihoone osaline rekonstrueerimine...)
19. 26.08.2009 980-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 10-20 korteri ümberplaneerimine)
20. 04.02.2009 98-k 2009 Volitamine
21. 26.08.2009 979-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)
22. 26.08.2009 978-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Juhkentali tn 5 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)
23. 26.08.2009 977-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (6kv elektrikaablite paigaldamine alates Elektrijaama tee 75...)
24. 26.08.2009 976-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Elektrikaabli paigaldamine alates Kerese tn 20...Kreenholmi8a)
25. 26.08.2009 975-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 14 hoone laiendamine...)
26. 26.08.2009 974-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kose tn 14
27. 26.08.2009 973-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Piiri tn 159
28. 26.08.2009 972-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 69
29. 26.08.2009 971-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Leinakase tn 5
30. 26.08.2009 970-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 7