Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1411. 23.09.2009 1065-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Eesti Gümnaasiumi klassides
1412. 23.09.2009 1064-k 2009 Lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivate liitklasside moodustamine Narva Paju Koolis
1413. 23.09.2009 1063-k 2009 Raske ja sügava vaimupuudega laste hooldusklassi moodustamine Narva Paju Koolis
1414. 23.09.2009 1062-k 2009 Kurtide õpilaste liitklassi moodustamine Narva Paju Koolis
1415. 23.09.2009 1061-k 2009 Kasvatusraskustega õpilaste liitklassi moodustamine Narva Paju Koolis
1416. 23.09.2009 1060-k 2009 Kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Narva Soldino Gümnaasiumis
1417. 23.09.2009 1059-k 2009 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel
1418. 23.09.2009 1058-k 2009 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Paju Kooli ruumide kasutusse andmisel
1419. 23.09.2009 1057-k 2009 Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine
1420. 23.09.2009 1056-k 2009 Narva Soldino Gümnaasiumi spordisaali tasuta kasutusse andmine
1421. 23.09.2009 1055-k 2009 Hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmisest keeldumine (kinnistu Kangelaste 11b, Narva)
1422. 23.09.2009 1053-k 2009 LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Sotsiaalabiameti bilanssi
1423. 23.09.2009 1052-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
1424. 23.09.2009 1051-k 2009 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005 korralduse nr 1269-k osaliselt kehtetuks tunnistamine
1425. 23.09.2009 1050-k 2009 Peretoetuste ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise peatamine (laps M.V)
1426. 04.02.2009 105-k 2009 Nõustamiskomisjoni moodustamine
1427. 23.09.2009 1049-k 2009 Hoolduse seadmine (Z.D)
1428. 23.09.2009 1048-k 2009 Alaealisele uue perekonnanime andmine (L. R)
1429. 23.09.2009 1047-k 2009 Volitamine (alaealiste J.V ja J.V isikut tõendavate dokumentide saamine)
1430. 23.09.2009 1046-k 2009 Konkursi „Narva Ettevõtja 2009” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
1431. 23.09.2009 1044-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
1432. 23.09.2009 1043-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
1433. 23.09.2009 1042-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 8a-22 Narvas üürile andmine
1434. 23.09.2009 1041-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tänav 26-14 Narvas üürile andmine
1435. 23.09.2009 1040-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
1436. 23.09.2009 1039-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine
1437. 11.09.2009 1037-k 2009 Narva linna ja OÜ Optimaks vahelise kohtuvaidluse kompromissi kinnitamine
1438. 09.09.2009 1036-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
1439. 09.09.2009 1034-k 2009 Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala mahulise planeeringu ideekonkursi” vastutava isiku, volitatud isik
1440. 09.09.2009 1033-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine