Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 15.07.2009 799-k 2009 Sooduste määramine tänavate sulgemise maksule (Orvek OÜ)
212. 15.07.2009 798-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (OÜ Abaza)
213. 15.07.2009 797-k 2009 Avaliku ürituse „Tivoli Tuur ” loa taotluse rahuldamine
214. 15.07.2009 796-k 2009 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine (Rakvere 71, Narva)
215. 15.07.2009 795-k 2009 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Kalda tn 5a, Narva)
216. 15.07.2009 794-k 2009 Elamutes asuvate mitteeluruumide erastamine avalikul enampakkumisel (Linda 1-M2, Uusküla 4-M1)
217. 15.07.2009 793-k 2009 Hoolduse seadmine (V. N)
218. 15.07.2009 792-k 2009 Hoolduse seadmine (V.P)
219. 15.07.2009 791-k 2009 Lastetoetuse, vanemahüvitise ja üksikvanema lapse toetuse maksmise peatamine (O.A)
220. 15.07.2009 790-k 2009 Volitamine (I.K)
221. 21.01.2009 79-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
222. 15.07.2009 789-k 2009 Volitamine (A.M)
223. 15.07.2009 788-k 2009 Volitamine (A.Š)
224. 15.07.2009 783-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
225. 15.07.2009 782-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
226. 15.07.2009 781-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
227. 15.07.2009 780-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
228. 21.01.2009 78-k 2009 Soojussõlme üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansilt Narva Linnaarhiivi
229. 15.07.2009 779-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil 26 juuli 7-32 Narvas üürile andmine
230. 01.07.2009 778-k 2009 Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikme valimine
231. 01.07.2009 777-k 2009 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine
232. 01.07.2009 776-k 2009 Narva Linnavalitsuse 18.03.2009 korralduse nr 324-k punkti 1 ja 3.1 muutmine. Kasutusloa väljastam
233. 01.07.2009 775-k 2009 Narva Linnavalitsuse 10.06.2009 korralduse „Ehituslubade väljastamine” nr 689-k punkti 3.2 muutmine
234. 01.07.2009 774-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
235. 01.07.2009 773-k 2009 Ehituslubade väljastamine
236. 01.07.2009 772-k 2009 Kasutusloa väljastamine
237. 01.07.2009 771-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
238. 01.07.2009 770-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Paul Kerese tänav ja Paul Kerese väljak)
239. 21.01.2009 77-k 2009 Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 935-k muutmine
240. 01.07.2009 769-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Malmi tn 4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks