Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 04.02.2009 97-k 2009 Lastetoetuse maksmise jätkamine
32. 26.08.2009 969-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 5
33. 26.08.2009 968-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 75
34. 26.08.2009 967-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 16
35. 26.08.2009 966-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Kalle tn 46
36. 26.08.2009 965-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Laine tn 12
37. 26.08.2009 964-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
38. 26.08.2009 963-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
39. 26.08.2009 962-k 2009 Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
40. 26.08.2009 961-k 2009 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
41. 26.08.2009 960-k 2009 Munitsipaaleluruumi Võidu pr 8a - 22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
42. 04.02.2009 96-k 2009 Peretoetuste maksmise peatamine
43. 26.08.2009 959-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 26 - 14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
44. 26.08.2009 958-k 2009 Narvas Kreenholmi tn 32 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine
45. 26.08.2009 957-k 2009 Alaealisele uue perekonnanime andmine (Jana Logatšova)
46. 26.08.2009 954-k 2009 Riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" hankemenetluse lõpetamine
47. 26.08.2009 953-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
48. 26.08.2009 952-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine
49. 26.08.2009 951-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
50. 19.08.2009 950-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
51. 04.02.2009 95-k 2009 Hoolduse seadmine
52. 19.08.2009 949-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
53. 18.08.2009 948-k 2009 Riigihanke "Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks" hanketulemus
54. 12.08.2009 947-k 2009 Linnavara üleandmine
55. 12.08.2009 946-k 2009 SA Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme määramine
56. 12.08.2009 945-k 2009 Nõusoleku andmine Narvas asuvate kinnistute koormamiseks reaalservituudiga
57. 12.08.2009 944-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
58. 12.08.2009 943-k 2009 Avaliku ürituse „Tsirkuse Tuur 2009 ” loa taotluse rahuldamine
59. 12.08.2009 942-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
60. 12.08.2009 941-k 2009 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine